Helaas ……. de website is uit de lucht.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – in het Engels bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR) verving op 25 mei 2018 de oude Nederlandse privacywetgeving. Omdat ik niet aan de hieruit voortvloeiende verplichtingen kon voldoen, heb ik besloten deze website uit de lucht te nemen. Tot mijn spijt helaas. Met de medewerking van veel collega’s heb ik met veel plezier hieraan gebouwd. Naast de vreugde heeft het mij in contact gebracht met veel oud collega’s en het doet mij daarom veel verdriet dat ik niet verder kan gaan.

Nu ook het “verspreiden” van foto’s waaraan iemand geïdentificeerd kan worden, onder deze wetgeving valt, ben ik niet bij machte – iedereen die daarop wordt weergegeven – te benaderen voor diens explicite toestemming. Het aantonen daartoe inspanningen te hebben verricht, evenmin. Maar niet allen de foto’s ook de reacties en contactberichten vormden door het e-mailadres en IP-nummers een grond tot registratie. Daarnaast verplicht deze nieuwe wetgeving je tot het inventariseren van de privacyrisico’s (Data Protection Inpact Assesment / gegevens-beschermingseffectbeoordeling genoemd). Met het vastleggen, registreren en de informatieplicht, is er een enorme last op mijn schouders gekomen, waardoor het – naast de financiële consequenties en strafoplegging – niet meer leuk te noemen is. Het was een immers hobby.

Mochten zich in de toekomst ontwikkelingen voordoen die mij helpen kunnen de website voort te zetten, zal ik dit zeker doen. Ik dank u voor uw bezoek(en) aan de website, hulp en reacties.

Gerard Leloux.

Nieuw / aangepast:

14-02-2015 gestart / 24-05-2018 off-line gehaald.

Flag Counter