Helaas ……. de website is uit de lucht.

Met het motto “Oude tijden herleven” wil ik met deze website de herinnering aan het Korps Rijkspolitie en in het bijzonder de Verkeersgroep Amsterdam, voor alle oud medewerkers en/of andere geïnteresseerden, in leven houden. Mijn foto’s, video en zelfs super-8 smalfilms – herinneringen aan de tijd die ik van 1972 tot 1993 bij de Verkeersgroep Amsterdam doorbracht, wil ik graag delen met anderen. Het geeft niet alleen een uniek beeld van dit fantastische en bijzondere onderdeel van het Korps Rijkspolitie

Deze website pretendeert niet een historische weergave te geven van de geschiedenis van het Korps Rijkspolitie en de verkeersgroep Amsterdam. Hiervoor ontbreekt mij helaas de kennis. Het materiaal brengt in beeld, hoe deze politieorganisatie zich tussen 1972 en de reorganisatie van de politie in 1993/1994 ontwikkelde. Het kan niet ontzegd worden, dat het functioneren van de Rijks- en Gemeentepolitie van invloed zijn geweest aan de ontwikkeling van de huidige “Nationale Politie”. In de loop der jaren zijn de technologische ontwikkelingen en veranderingen binnen de samenleving van invloed geweest op de organisatie en het functioneren van de politie. Hoewel de reorganisaties van 1993 en 2012 deze ingrijpend veranderde heeft het niet het gewenste resultaat gegeven dat men voor ogen had.  Beslissingen bleken soms onverstandig en werd daarmee “het kind met het badwater” werd weg gegooid. Niet dat het vroeger “alles beter was”, …… Nee. Destijds werden ook beslissingen genomen die niet het gewenste resultaat hadden, maar met deze website wil aangeven dat het “anders” ging, en ook goed ging. Dat men lering kan trekken uit het verleden en niet steeds het wiel opnieuw uitgevonden behoeft te worden,

Naar aanleiding van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werd de website op 24 augustus 2018 uit de lucht gehaald. Maar nu aan de AVG uitvoering gegeven kan worden, maakt de website een doorstart. Conform de AVG zijn alle gegevens, die herleidbaar zijn naar personen, verwijderd. Ik stel het zeer op prijs wanneer ik met uw kennis, foto’s, of documenten en verhalen daarin bij het vervolmaken van deze site wordt bijgestaan. Gestaag wordt er achter de schermen aan gewerkt om de oude vormgeving weer in ere te herstellen en aan te vullen met nieuw materiaal. Ik vraag U daarom geduld te hebben en met enige regelmaat deze site te bezoeken en te checken wat zich gewijzigd heeft. Mijn dank dat u de site heeft bezocht.

Gerard Leloux.

 

 

Flag Counter